Bergvärme som energikälla

Idag blir det ett inlägg om borrning i Mora, framför allt borrning för bergvärme. Därmed kommer jag också till viss del prata om bergvärme och vad det är.

Till att börja med tänker jag att vi kan kolla på vad bergvärme och och vad det har för fördelar. Bergvärme är en värmekälla som använder sig av berg eller markvärme för att producera värme. Det finns olika typer av bergvärmesystem, men de vanligaste är grundlast och reservoarvärme. Grundlast använder sig av den naturliga värmekretsen i marken, vilket innebär att man grubblar ner till cirka sex meter djupt och installerar en U-formad radiator (eller ”bergvärmepanna”) i marken. Den här typen av borrning är relativt oskyddad och kräver därför lite planering och precision. Reservoarvärme använder sig av en befintlig reservoar, till exempel ett sjö- eller havsområde, för att producera värme. Istället för att grubbla ner till sex meter djupt, bygger man bara en vattentank som sedan leds till ett värmepannhus. Vatten behandlas sedan med hjälp av solenergi eller el, vilket gör att temperaturen hålls konstant.

Borrningen är det som gör att man kan ansluta sig till dessa system, och det finns flera fördelar med att använda bergvärme. För det första är det en miljövänlig energikälla, eftersom man använder den naturliga värmekretsen i marken. För det andra blir huset mycket behagligare att bo i, eftersom innehållet i rummet inte blir så varmt som när man använder sig av andra värmekällor. För det tredje är det en relativt billig energikälla, eftersom marken och bergen inte kostar något att ta hand om.

Att borra för bergvärme är inte ett enkelt jobb, speciellt inte om du inte är kunnig och erfaren. Man bör därför inte ta sig an arbetet själv utan man bör vända sig till ett företag som har både erfarenhet och kunskap inom borrning i Mora. Du kommer inte ångra dig om du tar den typen av hjälp.